.., ...  
   
Ĩ
31
2
Ĩ
˨
-
-
2
ͨ
˨
ب
12
12
--
-
-
2
˨
Ҩ
2
3Ǩ
2
12
12
Ǩ
,-,
ͨ
ܨ
-
1
2
12
ܨܨ
2
b
Ĩ
1
2
-
1
2
ͨ
Ҩ
[]
¨
¨
1
2
12
̨̨
ͨ
-
12
˨
12
Ш
̨̨
-
12
3
2
ب
ƨ
ڨڨ
23
1
2
˨
ͨ
˨-
Ѩ
2

<<<       <<